Östra Stensö Samfällighetsförening hälsar dig och din familj välkommen. I och med att du förvärvat en fastighet i området har du automatiskt:

  • Blivit delägare i samfälligheten
  • Övertagit ett tomträttsavtal, där motparten är Nacka Kommun. Avgälden omregleras vart 10:e år, nästa avreglering blir 2026 osv. Ibland går det att friköpa tomten. Hör med kommunen vad som gäller då just du har intresse av det.

De skyldigheter och rättigheter vi har som medlemmar finns reglerade i våra stadgar. Om du behöver ett exemplar kan du ladda ned stadgarna här eller vända dig till styrelsen.

Då stadgarna inte täcker alla situationer så är denna hemsida en kompletterande informationskanal. 

Med tillönskan om ett långvarigt och trivsamt boende.