Gemensamhetsanläggningen: Nacka Älta 25:2
Organisationsnummer: 716416-8929
Bankgironummer: 224-8045

 

Värme och vatten
Föreningens leverantör är Vattenfall och Nacka energi. Fakturor betalas inledningsvis av föreningen. 

Boende erhåller från hösten 2023 separata fakturor för egen förbrukning. I samfällighetsavgiften ingår sedan kostnader för gemensam förbrukning kopplat till tvättstugor, spill mm

Gemensamma byggnader 
Vi har det vi kallar för traktorgarage, ett föreningskontor, 2 sophus, 2 tvättstugor och två mindre trädgårdsförråd. 

Hushållssopor
Det finns två soprum, ett i norra delen av området och ett i den södra delen av området. Här kan man slänga hushållsavfall och matavfall.
(Det norra soprummet är stängt under byggnationen av Älta Centrum)

Grovsopor
För grovsopor hänvisar vi till kommunala anläggningar.

Tvättstugorna
Vi har två gemensamma tvättstugor.
Bokning sker via digitala tavlor i tvättstugan eller via app.
Det är tillåtet att tvätta mellan 07.00 och 22.00 alla veckodagar. 

Ladda ned