GemensamhetsAnläggningen: Nacka Älta 25:2
Organisationsnummer: 716416-8929
Bankgironummer: 224-8045

 

Fjärrvärme
Vattenfall levererar värme, producerad med miljövänliga bränslen i Jordbro värmeverk, till samfällighetens undercentral. Kostnaderna för värme och vatten betalas av föreningen. Med hjälp av de mätare som finns i varje hus fördelas kostnaderna på de enskilda medlemmarna.

Förråd
Förråd finns med verktyg såsom spadar, krattor, spett, hackor, kärror, vält, sandspridare, gräsklippare, trimmer och diverse handverktyg, som får användas av medlemmarna. 

Gemensamma lokaler
Traktorgarage och föreningens kontor samt sammanträdesrum / föreningslokal, vilken kan utnyttjas av medlemmarna för sammankomster.


Hushållssopor

Ingår. I sophusen på norra och södra delen av området finns behållare för hushållssopor.

Grovsopor
Ingår, fyra gånger per år - januari, april, augusti och oktober ställs containrar ut på norra och södra sidan för grovsopor.

Tvättstugorna
Vi har två gemensamma tvättstugor. Bokning med tvättkolv. Tvättning är tillåten mellan 07.00 och 22.00 alla veckodagar. 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Stadgar
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015