I föreningen finns fyra kontaktombud som utses av medlemmarna.

Kontaktombudens uppgift är att bland annat inför städdagarna se över vad som behöver göras i respektive område, sammanställa detta och se till så att samtliga boende nås av informationen. Kontaktombuden är även styrelsens språkrör gentemot de boende.

De är även uppmärksamma på om det sker ett ägarbyte i någon fastighet så att nyinflyttade hälsas välkomna och får praktisk information som är av nytta för den nyinflyttade. 

 

Område 1 och 2
Olof Johansson

   

Område 3 och 5
Maria Lindqvist

      

Område 4 och 8
Hanna Wiklund