I föreningen finns åtta kontaktombud som utses av medlemmarna inom respektive fastighetsgrupp; de svarar för var sin del av området. Kontaktombudens uppgift är att bevaka de frågor som rör den gemensamma gruppens fastigheter och att vara styrelsens språkrör gentemot de boende. Ombuden sköter också samordningen vid städdagarna och schemalägger skötseln beträffande sandning och gräsklippning för medlemmarna i respektive område samt har nycklar till elmätarskåp.

 

Område
Namn Efternamn
   

Område
Namn Efternamn
      

Område 
Namn Efternamn

 

Område
Namn Efternamn
 

Område
Namn Efternamn

 

Område
Namn Efternamn
 

Område
Namn Efternamn
 

Område
Namn Efternamn