Tvättstugor  (mer information om tvättstugor)
Vi har två gemensamma tvättstugor i föreningen, en i norra delen och en i den södra delen av området

Trädgårdsförråd och traktorgarage (mer information om trädgårdförråd)

Vi har två gemensamma trädgårdsförråd och ett garage för föreningens traktor

Soprum (mer om soprum)
Vi har två soprum i föreningen, en i norra delen och en i den södra delen av området

Sammanträdesrum/kontor
Denna lokal används vid exempelvis styrelsemöten, möten med kontaktombud mm.

Samlingslokal

Vi har ingen sådan lokal i vår förening