Ventilation
Ventilationen till fastigheten sker med hjälp av en ständigt cirkulerande fläkt som är monterad på taket till varje hus. Takfläkten bör rengöras minst en gång om året. Då ska skyddshuven öppnas och strömbrytaren frånskiljas innan rengöring utförs.

För att luftväxling och ventilation av fukt ska fungera måste köksfläkten alltid gå, annars riskerar Du att kondens bildas och på sikt mögel. Ett filter är monterat i köksfläkten och det bör rengöras regelbundet samt bytas helt en gång varje år. För de som bytt ut de ursprungliga fläktarna gäller givetvis tillverkarnas anvisningar.

De badrum som saknar fönster är särskilt känsliga för fukt. Lämna gärna dörren öppen en stund efter att ha badat/duschat.

Värme
Vid snabba väderomslag hänger inte värmen med – speciellt för Hallongatan. Se till att alla element är luftade och ställda på ungefär samma värme, så värmen inte stryps på vägen.

Fönster
Fönstren kan angripas av fukt och röta från utsidan. En bra skyddsåtgärd är att sätta ett fönsterbläck ovanför fönstret så att regnvattnet inte rinner rakt ner på fönsterkarmen. Framförallt den undre delen av karmen drabbas lätt av röta, det går att byta den delen.

Elmätarskåp
Vid varje fastighetslänga och vid tvättstugorna finns elmätarskåp. Där finns huvudsäkringarna till varje fastighet. Två nycklar behövs för att öppna skåpet. Varje fastighetsägare har en nyckel och kontaktombuden har den andra. Tala med ditt kontaktombud om du vill in i skåpet.

Fjärravläsning (mer om fjärravläsning)
I varje fastighet finns mätare för värme, kall- och varmvatten. Mätarna fjärravläses och sammanställning och avstämning av förbrukning och kostnader per fastighet sker i samband 
med årsstämman.

Fr o m hösten 2023 så erhåller hushållen separata fakturor avseende förbrukning via företaget IMD (fd Techem). Varje fastighetsägare har tillgång till en egen digital portal med personlig inloggning
för avläsning av den egna förbrukningen. Om du inte har en personlig kod så mejlar du,