Medlemskap i Villaägarna
Vårt medlemskap i Villaägarna innebär bl a att vi har tillgång till juridsk hjälp, försäkringar, skadedjursbeskämpling mm, detta avser våra gemensamhetsanläggningar och vår gemensamma utomhusmiljö. 
För den enskilde husägaren gäller personligt medlemskap för att få tillgång till den service som Villaägarna erbjuder.

Belysning

Om en gatulampa eller lampa i någon gemensamhetslokal är trasig, gör felanmälan till  De lampor som sitter på husfasader ska sköts av husägaren.

 

Snöröjning
VGP Trädgård AB, sköter även snöröjning och halkbekämpning i vårt område. Efter avslutat snöfall över 5 cm påbörjas plogning och därefter sandning. Därutöver sker sandning utefter, av kontaktombuden upprättad turlista. Trappor och anslutning till tvättstugor och sophus ingår även. Framför den egna fastigheten svarar respektive husägare för skottning och sandning.

Utomhusmiljö
Gemensamma städdagar genomförs två gånger om året, vår och höst.  Kontaktombuden ansvarar vid städdagar för att dela ut arbetsuppgifter och för närvarokontroll.
Fastigheter som inte deltar vid städdagar debiteras med 300 kr per städtillfälle.

Företaget VGP Trädgård AB, är anlitade för att sköta vår allmänna utomhusmiljö under säsong, såsom klippa gräs, rensa ogräs, klippa buskar mm.
Planteringar i anslutning till respektive hus sköts och vårdas av respektive husägare.