Medlemskap i Villaägarna
Vårt medlemskap i Villaägarna innebär bl a att vi har tillgång till juridisk hjälp, försäkringar, skadedjursbekämpning mm, detta avser våra gemensamhetsanläggningar och vår gemensamma utomhusmiljö. 
För den enskilde husägaren gäller personligt medlemskap för att få tillgång till den service som Villaägarna erbjuder.

Belysning

Om en gatlampa eller en lampa i någon gemensamhetslokal är trasig, gör felanmälan till styrelsen@ostrastenso.se De lampor som sitter på husfasader ska sköts av husägaren.

Snöröjning
Företaget snöfritt, sköter snöröjning och halkbekämpning i vårt område. Efter avslutat snöfall över 5 cm påbörjas plogning och därefter sandning. Framför den egna fastigheten svarar respektive husägare för skottning och sandning.

Trädgård och utomhusmiljö
Gemensamma städdagar genomförs två gånger om året, vår och höst.  Kontaktombuden ansvarar vid städdagar för att dela ut arbetsuppgifter och för närvarokontroll.

Företaget VGP Trädgård AB, är anlitade för att sköta vår allmänna utomhusmiljö under säsong, såsom klippa gräs, rensa ogräs, klippa buskar mm.
Planteringar i anslutning till respektive hus sköts och vårdas av respektive husägare.