På området har vi en mindre lekplats mellan Hallongatan, Äppelgatan och Krusbärsgatan. 
Lekplatsen har en rutchkana, sandlåda och gungor samt ett par bänkar med bord.