Vi har två så kallade gästparkeringar, en på norra sidan och en på södra.
Parkering på dessa gästparkeringar är endast tillåten för boende i samfälligheten och våra gäster.

Varje hushåll i samfälligheten är tilldelad ett tillstånd vardera som är bundet till fastigheten. Dessa tillstånd har ett års giltighetstid och nya delas ut i god tid innan giltighetstiden går ut.
Varje tillstånd har ett nummer som är registrerat hos både styrelsen och Apcoa Parking (även kallat Europark) som bevakar föreningens gästplatser samt inne på området. 
Förlorar man ett tillstånd kan man mejla  och be om ett nytt, då makuleras det gamla tillståndsnumret och ett nytt registreras på ert hushåll. OBS, hittar ni det gamla tillståndet igen kan detta inte användas då tillståndsnumret är registrerat som ogiltigt hos Apcoa/Europark och därmed makulerat/inaktivt. Används detta tillstånd så kommer Apcoa/Europark att utfärda en kontrollavgift.

Tillståndet skall ligga väl synligt innanför bilens framruta.

Det tillämpas "först till kvarn" på gästparkeringarna då vi inte har lika många p-platser som hushåll, det är därför inte tillåtet att långtidsparkera eller långtidsförvara fordon på gästparkeringarna och det är heller inte tillåtet att hyra ut sitt tillstånd till utomstående utanför föreningen. Uppdagas det att sådant förekommer så kommer tillståndsnumret att anmälas till parkeringsbolaget och man riskerar att få en kontrollavgift (P-bot).

Inne på området är det parkeringsförbud. Det är viktigt att alla boende i samfälligheten hjälps åt att upprätthålla detta då vi dels minskar biltrafiken i området och dels för att vi säkerställer att utryckningsfordon säkert kan komma fram om dom akut behövs.

Det är endast tillåtet att stanna med bilen inne i området för av och pålastning. Man får stanna i högst 5 minuter, står bilen längre tid så riskerar man att få en kontrollavgift (P-bot).
Styrelsen gör inga undantag eller återkallar kontrollavgifter.

Anmälan av bilar som parkerar inne i området görs till Europark på nummer 077 140 10 20.