Vi har två så kallade gästparkeringar, en på norra sidan och en på södra. Parkeringen på den norra sidan är stängd under renoveringen av Älta centrum.
Parkering på dessa gästparkeringar är endast tillåten för boende i samfälligheten och våra gäster.

Varje hushåll i samfälligheten är tilldelad ett tillstånd vardera som är bundet till fastigheten. Dessa tillstånd har ett års giltighetstid och nya delas ut i god tid innan giltighetstiden går ut.
Varje tillstånd har ett unikt nummer som är registrerat hos både styrelsen och Apcoa Parking (även kallat Europark) som bevakar föreningens gästplatser samt inne på området. 
Förlorar man ett tillstånd kan man mejla  och be om ett nytt samband med att man får ett nytt tillstånd makuleras det gamla och går därmed inte att använda. OBS att om ni hittar det gamla tillståndet igen så är det inte giltigt.

Tillståndet skall ligga väl synligt innanför bilens framruta.

Det tillämpas "först till kvarn" på gästparkeringarna då vi inte har lika många p-platser som hushåll, det är därför inte tillåtet att långtidsparkera eller långtidsförvara fordon på gästparkeringarna. Det är heller inte tillåtet att hyra ut/lämna över sitt tillstånd till utomstående utanför föreningen. 

Inne på området är det parkeringsförbud. Det är viktigt att alla boende i samfälligheten hjälps åt att upprätthålla detta då vi dels minskar biltrafiken i området och dels för att vi säkerställer att utryckningsfordon säkert kan komma fram om dom akut behövs.

Det är endast tillåtet att stanna med bilen inne i området för av och pålastning. Står man längre, så riskerar man en kontrollavgift (P-bot).
Styrelsen gör inga undantag och återkallar inga kontrollavgifter.

Anmälan av bilar som parkerar inne i området görs till Europark på nummer 077 140 10 20.