Ytskiktet på våra tak byttes 2008-2009, och har bekostats med gemensamma lån på 6.500.000kr fördelat på 30år. Varje fastighets del kan dock INTE amorteras enskilt enligt Samfällighetslagen.