Taken ingår i fastighetsägandet. Eventuellt takläckage anmäls till Nynäs Tak 070-899 70 40. Underhållet bekostas dock gemensamt av föreningen. Den ingår i kvartalsavgiften är baserad på takstorlek. Ytskiktet har bytts 2008-2009, och har bekostats genom lån på 6.500.000kr fördelat på 30år. Varje fastighets del kan dock INTE amorteras enskilt enligt Samfällighetslagen.

 

10 allämnna tips för dig med mycket snö på hustaket

När snön har fallit i rikliga mängder börjar det bli hög tid att skotta taket. Här är 10 punkter att tänka på när det gäller snö och takskottning. 

 

 1. Snö har en densitet/tyngd på mellan 30-400 kg/m3. Packad gammal snö väger 200-300 kg/m3. 150 kilo snö per kvadratmeter kan ses som ett riktvärde för vad ett vanligt villatak klarar. Det motsvarar ungefär en halv meter gammal snö eller fyra decimeter blötsnö.

 2. Ett tecken på att snön på taket börjar bli för tung är när fönster och dörrar blir svåra att få upp och/eller att det smäller och knarrar i huset.

 3. Snö och is orsakar även andra problem än själva tyngden. Isen spränger t ex sönder material som leder till vattenläckage. En meter istapp kan väga upp till 20 kg, vilket kan orsaka stora personskador och materiella skador. 

 4. Carportar, altantak samt övriga tak med liten taklutning är extra känsliga för stora tyngder och kan i vissa fall behöva stöttas provisoriskt innan takskottning sker. 

 5. Försök att alltid vara två personer på taket. Även en på marken, om någon kan få snön på sig. Markera tydligt att takskottning pågår. 

 6. Använd livlina och riktig säkerhetssele.

 7. Börja skottningen uppe vid nock. I händelse av att snön släpper riskerar du annars att få den över dig. 

 8. Det är lätt att skada underlag som papp, plåt och tegel. Lämna därför ett tunt lager snö kvar på taket och använd gärna en mindre vass skyffel av trä eller plast.

 9. Se till att inte den nedskottade snön skadar eller orsakar för stor tyngd på intilliggande tak, balkonger, lamparmaturer etc.

 10. Behöver du hjälp med takskottningen? Anlita då professionella snöröjare. Takplåtslagerier är vanligtvis den yrkeskategori som utför arbetet. Förvissa dig om att firman har ansvarsförsäkring samt F-skatt. 

  Källa: Pressmeddelande från Villaägarna