• Parkering
  Parkering inom bostadsområdet är bl.a. av brandsäkerhetsskäl strängt förbjuden. Gästparkeringar finns på norra och södra sidan och kan användas med det p-tillstånd som varje hushåll erhåller. 
  OBS att under byggperioden i Älta centrum så är den Norra parkeringen inte tillgänglig. 

 • Fordonstrafik och bilar i området
  Fordonstrafik i området är ej endast tillåtet för i och urlastning. Självklart har utryckningsfordon, tidningsbud, leveransfordon tillträde till våra vägar inom området.
  Tillåten hastighet är 10 km/ tim. Vi tvättar inte bilarna inom området och vi laddar inte elbilar inom området. 

 • Lekplatser
  Till barnens förfogande finns gungor, sandlådor, rutschkanor, bollplank samt klätterställningar. Besiktning av lekparken utfördes under hösten 2020 och denna har EU-standard.

 • Husdjur
  Hundar och katter är självklart välkomna i området. För allas trevnad så ser ni som har husdjur naturligtvis till att ta hand om era och plockar upp efter dom.

 • Hushållssopor
  I sophusen på norra och södra delen av området finns behållare för endast hushållssopor.
  OBS att under byggperioden i Älta centrum så är den Norra sophuset inte tillgänglig. 

  Grovsopor
 • Kretsloppscentral 
  Bara 3 km från vårt samfällighet hittar ni t en mycket fin Kretsloppscentral där du bland annat kan lämna återbruksföremål, grovavfall, farligt avtall och elavfall. Läs mer om Kretsloppscentralen här
  Adress: Örkroken 15 i Älta 

 • Återvinningsstation
  För tidningar, karton, plast, glas och metallförpackningar Den närmaste miljöstationen hittar ni i södra delen av vårt område, på andra sidan Ältavägen. 
  Information om städning och tömning av återvinningsstationen  

 • Tvättstugorna
  Vi har två gemensamma tvättstugor. De finns i den södra respektive norra delen av området. Tvättning är tillåten mellan 07.00 och 22.00 alla veckodagar. Tider bokas digitalt eller via bokningsskärm i tvättstugan.  Bredvid varje maskin finns anvisning hur den skall användas och skötas. Skulle något gå sönder eller något problem uppstå, anmäl detta omgående till tvättstugeombudet eller via mejl till . Självklart ska tvättstugan hållas ren och snygg. Borste, mopp och andra rengöringsmaterial finns i en städskrubb, använd dem. Det är mycket viktigt att rensa torktumlarens filter annars finns risk för överhettning.