• Parkering
  Parkering inom bostadsområdet är bl.a. av brandsäkerhetsskäl strängt förbjuden. Har du bil så kan du höra med Wallenstam om det finns parkering att hyra. 
  08-556 00 590. Gästparkeringar finns på norra och södra sidan och kan användas med det p-tillstånd som varje hushåll erhåller. 

 • Fordonstrafik och bilar i området
  Fordonstrafik i området är ej endast tillåtet för i och urlastning. Självklart har utryckningsfordon, tidningsbud, leveransfordon tillträde till våra vägar inom området.
  Tillåten hastighet är 10 km/ tim. Vi tvättar inte bilarna inom området och vi laddar inte elbilar inom området. 

 • Lekplatser
  Till barnens förfogande finns gungor, sandlådor, rutschkanor, bollplank samt klätterställningar. Besiktning av lekparken utfördes under hösten 2020 och denna har EU-standard.

 • Husdjur
  Hundar och katter är självklart välkomna i området. För allas trevnad så ser ni som har husdjur naturligtvis till att ta hand om era och plockar upp efter dom.

 • Hushållssopor
  I sophusen på norra och södra delen av området finns behållare för endast hushållssopor.

  Grovsopor
 • Kretsloppscentral 
  Bara 3 km från vårt samfällighet hittar ni t en mycket fin Kretsloppscentral där du bland annat kan lämna återbruksföremål, grovavfall, farligt avtall och elavfall. Läs mer om Kretsloppscentralen här
  Adress: Örkroken 15 i Älta 
 • Återvinningsstation
  För tidningar, karton, plast, glas och metallförpackningar Den närmaste miljöstationen hittar ni i södra delen av vårt område, på andra sidan Ältavägen. 
  Information om städning och tömning av återvinningsstationen  

 • Tvättstugorna
  Vi har två gemensamma tvättstugor. De finns i den södra respektive norra delen av området. Tvättning är tillåten mellan 07.00 och 22.00 alla veckodagar. Tider bokas genom att markera en tid med tidbokningskloss på schemat som finns i varje tvättstuga. Varje tidbokningskloss måste vara märkt med husnummer. Bredvid varje maskin finns anvisning hur den skall användas och skötas. Skulle något gå sönder eller något problem uppstå, anmäl detta omgående till tvättstuge-ombudet. Självklart ska tvättstugan hållas ren och snygg. Borste, mopp och andra rengöringsmaterial finns i en städskrubb, använd dem. Det är mycket viktigt att rensa torktumlarens filter annars finns risk för överhettning. 

 • Anslagtavlor
  Anslagstavlor finns nedanför trappan till Krusbärsgatan, vid södra gästparkeringen, en vid lekparken samt en i var tvättstuga.