Nyheter

Parkeringstillstånd

Vi har ännu inte fått tillgång till parkeringstillstånden för 2021.
För er kännedom så är därmed parkeringstillstånden för 2020 giltiga fram tills dess att ni erhåller de nya tillstånden. 

/Styrelsen