Nyheter

Motioner

Du som bor i Östra Stensö Samfällighetsföreningar har möjlighet att inkomma med motioner (förslag) att hanteras vid stämman 2021.
Motionerna ska hanteras av styrelsen och distribueras sedan med övriga handlingar inför stämman. 
 
Motioner ska enligt föreningens stadgar vara styrelsen tillhanda senast sista februari. 

Så här skriver du en motion
1) Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
2) Skriv vad ärendet handlar om
3) Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta
4) Skriv under dokumentet med ditt namn, kontaktuppgifter och datum
5) Skicka in motionen till  

/Styrelsen