Nyheter

Styrelsen informerar

 

Vi har från vår redovisningsbyrå fått information om att det är många som är sena med sina inbetalningar av samfällighetsavgiften.

Alla i en samfällighet är skyldiga att erlägga avgifter enligt debiteringslängden. Avgiften debiteras en gång i kvartalet. När detta inte sker så påverkar det föreningens likviditet vilket i sin tur påverkar alla i föreningen. För att undvika att utsätta sina grannar för extra kostnader så ber vi alla som har skulder till föreningen att omgående betala dessa. 

Vi kommer att skicka ut påminnelse till de som har skuld nu, och vi ber er omgående betala in skyldigt belopp. Om vi inte har mottagit betalning senast den 1 mars, så kommer fakturan att skickas till inkasso.

Framöver så kommer vi inte skicka ut påminnelser på obetalda avgifter, utan dessa kommer att skickas direkt till inkasso.


Hälsningar
Styrelsen