Nyheter

För er information så är maskinen i Södra tvättstugan felanmäld igen den 27/4, utredning pågår och vi inväntar besked från Entema.

Då våra tvättstugeombud har tackat för sig, så ska felanmälningar framöver göras till tills något annat meddelas.

Vi vill samtidigt säga stort tack till Solveig Thelander och Margareta Lindell för allt arbete de lagt ner under åren.

Hälsningar
Styrelsen

Uppdatering 23/4!

Bidii Markarbete har meddelat att de kan börja idag vid 10-tiden, tyvärr kom de tidigare, men hoppas ni har överseende med det, då vi gärna vill ha bort gruset. De börjar att sopa ihop idag, och hämtar sedan under veckan. 

Det skulle underlätta mycket om alla har möjlighet för att gå ut och sopa fram gruset från kanter osv, i alla fall i direkt anslutning till ert hus. 


Hälsningar
Styrelsen 

Styrelsen har fått information om att det är problem med den stora maskinen i södra tvättstugan.

Vid kontakt med Entema så ska felet vara åtgärdat, men vi undersöker nu om det uppstått något ytterligare fel och återkommer i frågan.


Hälsningar
Styrelsen 

 

 

Styrelsen har idag fått följande information från Nacka Energi och deras underleverantör - Sunaru: 

Nacka Energi ska utföra elarbeten på er parkeringsplats vid Oxelvägen. Detta kommer innebära att vi kommer behöva stänga av några av parkeringsplatserna i 2-3 veckor.

Vi kommer göra det vi kan för att behålla så många av platserna tillgängliga under arbetet, som det ser ut i nuläget kommer 4 platser att påverkas och framkomligheten kommer att begränsas.

Planerad start är v.17 (fr 24/4) för schaktarbetet. Nacka energi kommer börja sitt arbete under v.16 (fr. 17/4) i stationen.

Vi hänvisar till vår provisoriska parkeringsplats på grusplanen under denna tid. 


Hälsningar
Styrelsen 

Styrelsen informerar:

 • Faktura för nästa kvartal är utskickad/utdelad. De som får via mail, så kommer den från FWB. Fakturan kan delas upp på tre månader – ange fakturanummer vid varje betalning. Har ni inte mottagit faktura, meddela detta till 

 • Information om ränta till deklarationen framgår av kvartalsfakturan, men då det varit räntehöjningar under året, så har vi räknat ut räntan utifrån faktiska kostnaderna: Korrigerat underlag för deklaration för år 2022.pdf (uppdaterad info 24/).

 • Information om tvättstugorna:
  Stora tvättmaskinen i södra tvättstugan är nu åtgärdad (uppdaterad info 24/3).
  Tvättmaskinen i norra tvättstugan har ett slitet hjullager och låter därför mycket. Den fungerar, men kommer att åtgärdas inom kort

 • Samfälligheter är numera momspliktiga, exakt hur det påverkar vår förening ber vi att få återkomma med.
 • Vi korrigerar datumet för årsstämman. Denna kommer att hållas 30 maj i Älta Kulturknut. Mer information kommer längre fram.

Information om våra rör:

 • Vissa slumpmässigt utvalda sträckor av samfällighetens avloppsrör har filmats av en anlitad firma. Av rapporten som tagits fram framgår att avloppsrören är i gott skick. Vi kommer således inte att behöva genomföra ett stambyte av denna anledning inom de kommande åren.
 • Nu återstår dock att filma dagvattenledningar och vattenledningar. Under fjolåret hade vi fyra vattenläckor på Hallongatan vilket innebär en avsevärd kostnad för samfälligheten. Vår försäkring gäller inte då vattenledningarnas livslängd för försäkring har passerat.
 • Ungefär vart femte år behöver avloppsrören dock spolas och detta är det dags för nu. Vi kommer inom kort att gå ut med information om när detta kommer att ske. Rörspolningsfirman kommer att behöva tillträde till samtliga fastigheter.


Har ni frågor så skicka dessa till:  


Med vänlig hälsning
Styrelsen