Nyheter

Nu finns vår fastighetsskötare på plats i området. En kille från företaget Loudden är hos oss en gång per vecka i 2 timmar. Kontroll görs av undercentralen varje vecka, i övrigt kollar man upp annat som behöver åtgärdas och åtgärdar i den mån tid finns. Det kommer att finnas ett felanmälningssystem, vilket vi återkommer till så snart det är på plats. Tills vidare kan ni som tidigare skicka felanmälningar till  

Hälsningar
Styrelsen 

Påminnelse om vår städdag lördag 4 maj! Samling på lekplatsen kl. 10. Mer information delas ut i brevlådorna under veckan.

Välkomna hälsar styrelsen!

För information så kommer Grön Stad onsdagen den 17/4 för att ta upp gruset i området!  


Hälsningar
Styrelsen 

För årets deklaration - räntekostnader 2023


Nedan en uträkning för räntor ni har betalat för taklån och fiberlån under 2023.

För årets deklaration, din del av räntekostnaden 2023 avser förningens gemensamma banklån.

I rutan för upplysningar i deklarationen bör man skriva:
Den påförda räntekostnaden är för min del av lån i Swedbank till ÖSST, Box 71, 138 22 Älta.
Org nr: 716416–8929

För er kännedom så betalades fiberlånet av under 2023.

Differensen på denna faktiska summa och det som fakturerats under året kommer att regleras vid
avräkningen som beslutas vid stämman.

 

 

Hälsningar
Styrelsen

Stamspolning kommer att ske i området 6-8 maj samt 15 maj. Tillträde krävs då till samtliga fastigheter. Mer information kommer ett par veckor innan start.

Vårens städ/områdesdag blir den 4 maj. Vi kommer att dela in oss i tre grupper; en städgrupp, en målargrupp och en trädgårdsgrupp. Mer information kommer.


Hälsningar
Styrelsen