Nyheter

På lördag kl.10 kör städhelgen igång i ÖSSF och nedan kan du se vad som behöver göras utöver att kratta löv. Välj en favorit och sedan hjälps vi åt att fördela oss så att alla uppgifter blir gjorda - och att vi är lagom många på en och samma uppgift.

De som efter några timmars arbete känner att de är i behov av en paus och energipåfyllning är välkomna till den södra tvättstugan kl.13 där korv med bröd och dryck dukas upp på gatan utanför. 

 

NORRA DELEN AV OMRÅDET

Område 1 och 2:                        

Genomgång och bemanning av traktorn 

Städning i förråd Krikongatan

Trimma/klippa gräs - om behov finns

Röja buskar, klippa gräs och plocka skräp i slänten mot Ältavägen 

Område 3 och 5:

Trimma/klippa gräs - om behov finns

Röja buskar, klippa gräs och plocka skräp i slänten mot Ältavägen 

Städning av norra tvättstugan - även golvbrunnar 

Städning av lekplatsen 

 

SÖDRA DELEN AV OMRÅDET

Område 4 och 6:                     

Servering av korv m.m.

Trimma/klippa gräs - om behov finns

Städning av lekplatsen 

Mottagning traktorsäckar, kontroll och packning 

Område 7 och 8:                      

Städning södra sophuset och kring parkeringen  

Fylla i färg för parkeringsrutorna om behov finns

Städa och se över ordningen i traktorförrådet

Städning södra tvättstugan - även golvbrunnar 

 

ÖVRIG INFORMATION

  • Tvättstugorna kommer att städas under lördagen och det är därför inte möjligt att använda dem denna dag.

  • Den södra gästparkeringen behöver vara tömd på bilar under lördagen för städning och eventuell målning

  • Container kommer att finnas i den södra delen av området - OBS! Elskrot och liknande får inte kastas i containern!

  • Inga personer på taken – en firma kommer för att både inspektera taken och rensa löv

 

Hjärtligt välkomna! 

Sedan norra parkeringen försvann så försvann även det norra soprummet och samtliga boende använder därför nu det södra soprummet. Även om vi har tömning två gånger i veckan så ber vi er att inte slänga sopor som egentligen hör hemma i källsorteringen bland hushållssoporna. Närmsta källsortering finns på andra sidan gatan från Circle K. 

Vi boende betalar för varje tömning och även antalet kärl som töms. Ju fler kärl som behöver tömmas desto mer kostar det för oss alla och vi ber er tänka på era grannar när ni väljer att inte sopsortera för detta är en kostnad som belastar alla i samfälligheten. Just nu står där två stora svarta sopsäckar med källsortering som någon ställt i soprummet. Detta är inget som sophämtarna tar hand om utan något föreningen i sådant fall måste beställa en särskild tömning för och även detta är en kostnad som kommer att drabba alla. Så vi ber er vänligt men bestämt att sluta slänga saker i soprummet som inte hör hemma där. Grovsopor kan slängas på Ältas kretsloppscentral och källsortering finns som sagt mitt emot macken. 

Öppettider på Älta Kretsloppscentral

Måndag-fredag: kl. 16-20
Lördag-söndag: kl. 10-16

Klicka här för att läsa mer!

Sedan norra parkeringen stängdes av parkerar numera alla boende på den södra parkeringen och den tillfälliga parkeringen på grusplanen. Detta innebär att många som bor i den norra delen behöver köra in för att lasta i och ur sina bilar och ökad trafik i området. Vi ber er därför att tänka er för hur ni ställer er så att ni inte blockerar någon väg för varken bilar eller gående. Det råder parkeringsförbud i området men självklart har vi full förståelse att man behöver köra in sin bil av olika anledningar men vi ber er att inte stå parkerade i området, detsamma gäller hantverkare, hemtjänst och andra. 

Vad gäller besöksparkeringen så är det ett ständigt problem att denna är full och styrelsen ser nu över att göra om denna till en korttidsparkering där man max får stå ett dygn. Vi ber er boende som ska stå en längre tid (mer än ett dygn) att parkera på grusplanen och upplåta dessa parkeringsplatser till de som använder sin bil varje dag. Om problemet fortsätter kommer styrelsen att besluta om att göra detta till en korttidsparkering och de som står längre kommer riskera att bötfällas. Vi hoppas så klart att vi inte behöver ta till dessa åtgärder utan att ni, av respekt för era grannar, som inte använder er bil varje dag ställa er på grusplanen lite längre bort. 

Tack för visad hänsyn! 

Med vänlig hälsning, styrelsen

Det är snart dags för höstens städdagar i området och detta kommer att gå av stapeln helgen den 16-17 oktober.

Områdesansvariga i föreningen kommer med mer information när det börjar närma sig! 

Väl mött då!

Vid frågor maila

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Information från Wallenstam:

Förberedande arbeten inför rivning av parkeringsdäcket

Från och med vecka 38 kan det förekomma bullrande arbeten från byggarbetet inne i parkeringsdäcket vid Ältavägen.

Tack för ditt tålamod under ombyggnationen av Älta Centrum!

Vänliga hälsningar Wallenstam