Nyheter

Till berörda boende i närheten av Älta Centrum 

Aktuella arbeten kring Älta Centrum 

Vi önskar informera om kommande arbeten i samband med ombyggnationen av Älta Centrum. 

Parkeringsdäck stängs 

Från och med torsdagen den 9 september kommer parkeringsdäcket vid Ältavägen att vara avstängt på grund av kommande bygg- och rivningsarbeten. 

Byggstängsel runt parkeringsdäck 

Under vecka 37 kommer ett byggstängsel att monteras upp runt parkeringsdäcket vid Ältavägen. Detta för att avgränsa arbetsområdet inför den kommande rivningen. Se nedan bild. 

 

Frågor? Ring Kundservice på 020-400 100 eller mejla  

Vänliga hälsningar Wallenstam 

Vart tog sommaren och värmen vägen? Vädret svänger och det blev snabbt både kallt och rått i våra bostäder. Vi har nu dragit igång värmesystemet vilke gör att ni nu själva kan reglera er värmed via elementen igen.

/Styrelsen

 

Under gårdagen delade vi ut ekonomiska handlingar inför stämman. Vi har uppmärksammats på att det i Dokument nr 2- förslag till debiteringlängden har uppstått ett fel. Vi beklagar detta och kommer nu att justera och dela ut ett korrekt dokument 2 innan veckan är slut.

Den 15 augusti avser Wallenstam att påbörja arbetet med att riva parkeringshuset som angränsar till vår Norra parkering. För vår del innebär detta att Norra parkering ska vara utrymd den 14 augusti och 
att vi under byggtiden hänvisas till den nya parkeringen som Wallenstam anlagt "vid Cirkle K". Parkering på den nya ytan är endast avsedd för vår förening och befintliga parkeringskort är giltiga.

Samma datum stängs det Norra soprummet och alla hänvisas därmed till det Södra soprummet. Vi kommer att förse södra soprummet med något extra sopkärl och soptömningen utökas till två gånger per vecka. 

Hälsningar
Styrelsen


Bakgrund
Vid installation av fibernät i vår samfällighet så togs ett lån i föreningen med gemensamt betalningsansvar. 


Av årsmötesprotokollet från årsmötet 2018-05-15
§ 7 beslutade årsmötet efter votering att föreningens medlemmar ska ges möjlighet att betala av sin del av gemensamma lån.
Beslutet har inte verkställts tidigare och av totalt fyra gemensamma lån så börjar vi med att erbjuda er som vill att lösa fiberlånet.

Erbjudanden
Årsmötesbeslut ska verkställas och ni som nu vill lösa er del av fiberlånet ges fram till den 13 augusti möjligheten att betala in er del, som är 5 672,11 kronor till föreningens bankgiro 224 - 8045.
OBS att det bara är möjligt att lösa lånet om pengarna finns på föreningens konto den 13 augusti.

Mer information och villkor för lösen av lånet kommer att delges medlemmarna via skriftlig information som delas ut inom kort.