Nyheter

Information från Wallenstam

Wallenstam informerar att arbetetna i och omkring Älta Centrum fortsätter.

- Under vecka 46 öppnar den nya entrén till centrum
- Från och med vecka 47 kommer passagen mellan Ältavägen 202 och centrumdelen vara avstängd och vi hänvisas till 
  nytt gångstråk
- Torsdag den 25/11 kommer brandfunktionerna i centrumet att testas. 
- I slutet av november startar tungrivningen av parkeringshuset vid Ältavägen.