Nyheter

Betalning av avgifter

Vår redovisningsbyrå meddelar att många glömmer att skriva fakturanummer eller fastighetsbeteckning när man betalar medlemsavgiften. Vi ber er därför vara noga med detta vid betalning framöver. 

Man kan välja att betala kvartalsvis, eller per månad, men aviseringen kommer kvartalsvis.

Om man väljer att dela upp avgiften per månad, så ska den delas upp i tre betalningar och betalas i förskott, och för varje månad vänligen skriv fakturanummer och/eller fastighetsbeteckning.

På förhand tack för er hjälp!

Hälsningar
Styrelsen